Ceník:

Popis Cena/hod.
Systemová integrace 250 Kč
Poradenství v IT 250 Kč
Servisní zásah do 8 hod 300 Kč
Programování 250 Kč
Servisní zásah 250 Kč
Správa sítě 250 Kč
Nastavení PC 250 Kč
Administrace 250 Kč
Cena za km 7 Kč
Čas na cestě: Kč/hod 100 Kč