Nabízíme kurzy:


Produktů Microsoft pro začátečníky i středně pokročilé. Kurzy nabízíme standardně ve Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows 7 a po domluvě i starších verzích Windows v českém i anglickém prostředí.

Microsoft Windows


Kurz pro začínající uživatele osobních počítačů, pracujících s operačními systémy MS Windows. Kurz ukazuje uživatelům základní práci s počítači jak zobrazit informace pracovní plochy, jak pracovat s online nápovědou, ikonami, okny, soubory a složkami. Součástí kurzu je i úprava dat a tisk dokumentů.

 • Práce s internetovými prohlížeči

  Kurz uživatele seznámí s ovládáním aplikace webového rozhraní (Edge, Explorer) ale i dalšími (Mozila, Chrome, Operař). Kurz je určen zejména pro začínající uživatele internetu. Uživatelé se rychle a prakticky seznámí se základními pojmy a strukturou internetu, adresami v síti internet, jejich vyhledáváním a zpracováním.

Microsoft Office


Produktů Microsoft pro začátečníky i středně pokročilé. Kurzy nabízíme standardně ve Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows 7 a po domluvě i starších verzích Windows v českém i anglickém prostředí.

 • Word

  Kurz uživatele seznámí s ovládáním aplikace webového rozhraní (Edge, Explorer) ale i dalšími (Mozila, Chrome, Opera). Kurz je určen zejména pro začínající uživatele internetu. Uživatelé se rychle a prakticky seznámí se základními pojmy a strukturou internetu, adresami v síti internet, jejich vyhledáváním a zpracováním.

 • Excel

  Kurz ukazuje uživatelům jak používat tabulkový kalkulátor MS Excel k vkládání a zpracování dat. Uživatele se naučí vytvářet tabulky, vzorce a funkce, formátovat a tisknout tabulky, vkládat objekty, vytvářet grafy a vyhledávat, třídit a vyhodnocovat data. Dále si vyzkouší sdílení sešitu, tvorbu maker a také přizpůsobit si prostředí. Kurz naučí uživatele jak efektivně používat MS Excel při tvorbě kontingenční tabulek. Naučí se vytvořit tabulku z různých zdrojů dat, vyhodnotit data a vytvářet kontingenční grafy.

 • PowerPoint

  Během kurzu se student seznámí se všemi možnostmi, které tento produkt pro tvorbu prezentací nabízí - tvorba elektronických prezentací obsahujících texty, grafy, tabulky, obrázky, diagramy a animační efekty.

 • Outlook

  Kurz uživatele seznámí s ovládáním MS Outlooku, používání elektronické pošty, kalendáře, kontaktů, úkolů a dalších součástí této aplikace.

 • Access

  Kurz seznámí uživatele s nástroji, s jejichž pomocí lze pohodlně vytvářet profesionálně vyhlížející databázové aplikace a využívat data i z jiných databázových systémů. Účastníci se v průběhu kurzu naučí vytvářet prvky automatizace v databázi pomocí maker. Velký důraz je kladen na tvorbu uživatelsky příjemného rozhraní pro koncového uživatele databáze – tzv. Front End.

 • Projekt

  Účastníci kurzu se kromě základních pojmů projektového řízení naučí orientaci ve struktuře projektů, v jejich řízení a ve způsobech generování výstupních informací. Kurz se věnuje i vyhodnocení proběhlého projektu a analýze údajů.