Outsourcing:


Pod pojmem outsourcing IS/IT si můžeme obecně představit smluvní vztah, který má za úkol přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, zpravidla nepatřící k hlavní podnikatelské činnosti podniku, na externí zdroje. Hlavním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem IS/IT je v komplexnosti - firma předává veškerou zodpovědnost za jinak firemní aktivitu externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.Outsourcing IS/IT je převzetí veškerých potřebných zdrojů (HW, SW a lidských zdrojů) a jejich následné provozování naší společností včetně jejich řízení.

Kompletní outsourcing infrastruktury:


Kompletní outsourcing je služba, kdy poskytovatel na sebe přebírá veškeré zdroje(jak technické, tak i lidské) a plnou zodpovědnost za celý IS. Součástí těchto služeb je například správa desktopů a serverů, správa sítě, managed service desk, asset management, continuity management, COE support atd.

Outsourcing servisních služeb:


Poskytovatel outsourcingu by měl být schopen pomoci při vývoji a implementaci vhodné strategie informačních technologií a podporovat tak obchodní aktivity zákazníka. Přebírá tím odpovědnost za provoz celé IT infrastruktury zákazníka, spravuje jeho desktopové infrastruktury, tiskových technologií a serverového prostředí. Zde je hlavní rozdíl oproti komplexnímu outsourcingu v tom, že IT zůstává ve vlastnictví zákazníka.